Semberska bb,

Brčko 76100

Pozovite nas

+387 66 036 072

Radno vrijeme

Pon - pet od 08:00 do 18:00h

Search
Close this search box.

Politika privatnosti

Poslovanje je u današnje vrijeme neizostavno povezano i sa obradom ličnih podataka.

Kao kompanija koja se tek pozicionira na tržištu BIH, veoma nam je stalo do povjerenja naših kupaca I kao i do zaštite Vaših ličnih podataka.

Wings Media d.o.o. (Generalni distributer medicinskih uniformi BTS za BiH – U daljem tekstu BTS Uniforme BiH) se obavezuje da štiti privatnost kupaca i korisnika sajta i garantuje da će podatke koje kupac odnosno korisnik sajta ostavi koristiti, čuvati i obrađivati u skladu sa namjenom zbog koje su prikupljeni i u granicama važećih propisa.

BTS Uniforme BiH će preduzeti razumne tehničke i organizacione mjere predostrožnosti kako bi se spriječio gubitak, zloupotreba ili izmjena podataka o ličnosti kupaca.

Podatke koje ste nam povjerili nećemo dostaviti neovlašćenim trećim osobama i sa njima ćemo postupati u skladu sa važećom Opštom Uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR). Uvid u prikupljene podatke imaju isključivo ovlašćena zaposlena lica u BTS Uniforme BiH, te obrađivači sa kojima je regulisan odnos, u skladu sa Opštom Uredbom o zaštiti podataka o ličnosti. Svi zaposleni u BTS Uniforme BiH su svjesni značaja čuvanja tajnosti podataka i odgovorni su za poštovanje ove Politike privatnosti.

Podrazumijevamo da ste time što koristite našu web aplikaciju prethodno pročitali i saglasili se sa opštim uslovima korišćenja i prodaje, odnosno saglasili se sa politikom privatnosti.

Ova Politika privatnosti Vas informiše o vrsti ličnih podataka koji se obrađuju, o pravnom osnovu i svrsi obrade ličnih podataka, pravima imaoca ličnih podataka, o rukovaocu i obrađivačima ličnih podataka, vremenskom periodu čuvanja Vaših podataka i izmjenama i dopunama ove politike privatnosti.

U nastavku Vas obavještavamo na koji način obrađujemo Vaše lične podatke.

 1. PODACI O RUKOVAOCU

Odgovornost za obradu podataka o ličnosti u svojstvu rukovaoca snosi:

Naziv: Wings media d.o.o. – Generalni distributer medicinskih uniformi BTS za BiH

Sjedište: Semberska bb, Brčko BiH

Poreski identifikacioni broj: 4600460340006

Email: info@bts-uniforme.ba

Telefon: +387 66 036 072

 1. PRAVNI OSNOV I SVRHA OBRADE

Prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) PODACI O LIČNOSTI su svi podaci koji se odnose na fizičko lice čiji je identitet određen ili se može odrediti; Fizičko lice čiji se identitet može odrediti je lice koja se može identifikovati posredno ili neposredno, posebno pomoću identifikatora kao što su ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili pomoću jednog ili više faktora svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet tog fizičkog lica.

Pravni osnov za obrađivanje Vaših podataka o ličnosti mogu činiti:

 • Pristanak, koji daju posetioci web stranici bts-uniforme.ba , kojom dozvoljavaju prikupljanje za jasno naznačenu svrhu. Pristanak možete povući u bilo kom trenutku slanjem e-maila odgovarajućeg sadržaja na [email protected] ili slanje dopisa na adresu koja je naznačena
 • Zaključenje i izvršenje ugovora
 • Legitimni interes BTS Uniforme BiH – za marketinške i analitičke svrhe. Naš legitimni interes zasnovan je na Vašim željama kako bismo što bolje prilagodili našu ponudu i na kraju ponudili proizvode i usluge koji bolje odgovaraju Vašim potrebama i željama.
 • Zakonska obaveza.

Pravni osnov određen je u skladu sa odredbama Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

  1. REGISTRACIJA I OTVARANJE PROFILA

Našu online prodavnicu možete koristiti kao “Registrovani korisnik” ili kao “Gost”.

Za registraciju i otvaranje korisničkog profila potrebni su nam sledeći lični podaci: Ime i prezime, e-mail adresa, , broj telefona, adresa i mesto prebivališta, poštanski broj, pol, datum rođenja i lozinka.

BTS Uniforme BiH obrađuje navedene podatke o registrovanom korisniku u sledeće svrhe:

 • kako bismo odgovorili na Vaš upit ili zahtev i pružili najbolju moguću uslugu,
 • radi obrade Vaše porudžbine, npr. kako bismo Vas obavijestili o statusu narudžbine, vremenu dostave; kako bismo odgovorili na eventualne zahtjeve u vezi narudžbine npr. na eventualna pitanja o sastavu proizvoda i sl;
 • radi izvršenja naših obaveza iz ugovornog odnosa s Vama preko naše online prodavnice;
 • kako bismo Vam omogućili podnošenje reklamacija i povrata u online prodavnici;
 • kako bismo Vam omogućili zamjenu robe;
 • kako bismo Vam omogućili različite načine plaćanja;
 • kako bismo Vam omogućili povraćaj sredstava;
 • kako bismo Vam omogućili da je sadržaj na web stranici prikazan na najučinkovitiji način;
 • kako bi filtrirali sadržaj koji je prilagođen Vašim interesima, to jest kako bi Vam ponudili svoje proizvode za koje je utvrđeno da ih preferiraju slični korisnici, to jest korisnici istog pola i istog uzrasta kao što ste Vi, a sve kako bismo Vam olakšali pretraživanje naše ponude.
 • kako bi pohranjivali bilo koji popis želja koje možete kreirati;
 • kako bismo Vam omogućili učestvovanje u nagradnim igrama i sličnim promocijama;
 • kako bi spriječili i/ili otkrili zloupotrebu ili prevaru.

Vaše podatke možemo obrađivati i u marketinške svrhe na temelju Vaše posebne saglasnosti, i to:

 • kako bismo Vas izvijestili o posebnim pogodnostima koje su često vremenski ograničene,
 • kako bismo Vas izvijestili o sezonskim popustima i aktuelnim akcijama,
 • kako bismo Vas izvijestili o posebnim akcijama rezervisanim za naše članove,
 • kako bismo Vas obavijestili o novim kolekcijama;
 • kako bismo Vam dostavili korisne informacije vezane za BTS Uniforme BiH online prodavnicu
 • Kako bismo Vas kontaktirali u vezi oglašavanja i istraživanja tržišta (slanje upitnika, anketa i sl.).
 • Za marketinške analize koje će pomoći poboljšanju prodajne ponude.

Vaš BTS Uniforme BiH profil dostupan je samo nakon prijave na BTS UNIFORME BIH web mesto sa tačnim prijavnim podacima, tj. e-mail adresom registracije i lozinkom – zato Vas molimo da čuvate te podatke i koristite sigurne (složene) lozinke. Preporučujemo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinujete velika i mala slova te brojeve te da svakako upotrebite lozinku od barem šest znakova. Preporučujemo i da lozinku promenite bar jednom na godišnjem nivou. BTS UNIFORME BIH nema pristup lozinki te je korisnik isključivo odgovoran za zaštitu svoje lozinke.

Svaki korisnik odgovara za tačnost i istinitost svih informacija koje je upisao na web sajtu BTS UNIFORME BIH.

Korisnik garantuje da će svojim profilom upravljati isključivo lično, odnosno preko osobe koju ovlasti.

Wings Media d.o.o. podatke čuva do opoziva ili odjave profila u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije. Korisnik se može bilo kada pismeno odjaviti mailom poslatim na [email protected] (mail mora biti poslat sa elektronske adrese sa koje se korisnik prijavio kao registrovani član).

Ovi podaci (osim lozinke) i istorija porudžbina na Vašem profilu, dostupni su zaposlenima u Wings Media d.o.o. te drugim osobama po potrebi kada je to neophodno za ispunjenje svrhe obrade. Ako Vas zanima ko sve može imati pristup Vašim ličnim podacima, molimo Vas pročitajte rubriku „Obrađivači ličnih podataka.“

  1. NARUDŽBINA PROIZVODA U ONLINE PRODAVNICI OD STRANE “GOSTA”

Kupovinu u našoj online prodavnici može ostvariti i neregistrovani korisnik- “gost”.

Da bismo uspješno obradili narudžbinu od strane “gosta” potrebni su nam ime i prezime, adresa prebivališta, adresa isporuke, poštanski broj, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu a samim tim i izvršimo svoje ugovorne obaveze. Ukoliko ne pružite tražene podatke, BTS Uniforme BiH verovatno  neće moći da obradi Vašu porudžbinu i dostavi Vam naručenu robu.

Svaki korisnik odgovora za tačnost podataka koje je unio.

U tom smislu od Vas samo tražimo osnovne podatke koji su nam neophodni za sprovođenje ,,online”, prodaje, odnosno podatke koje će nam omogućiti da Vas, u skladu sa propozicijama BTS Uniforme BiH i dobrim poslovnim običajima, informišemo o svemu što može doprineti poboljšanju naše usluge, sa jedne, te povećanju Vašeg zadovoljstva našom uslugom, sa druge strane.

  1. DOSTAVA PROIZVODA NARUČENIH U ONLINE PRODAVNICI

Lične podatke kontakt osobe za isporuku, tj. ime i prezime, adresu isporuke i broj telefona, koje smo dobili od Vas potvrdom narudžbine, dijelimo s našim partnerima za logistiku (ExpressOne) kako bismo pripremili proizvode iz Vaše narudžbine i dostavili ih na adresu prema Vašem zahtevu. Poslovni partneri ovlašeni su te podatke koristiti i kontaktirati Vas isključivo u svrhu isporuke pojedinačnih pošiljki.

  1. POSTAVLJANJE UPITA ILI ZAHTjEVA

Korisnik našeg web sajta može nam postaviti specifična pitanja posredstvom kontaktnih obrazaca koji su na našem sajtu dostupni na više mesta ili alternativno putem e-mail adresa. Podaci koje korisnik dostavi (IP adresa i/ili mail adresa) prilikom postavljanja željenih upita će biti korišćeni za rešavanje korisnikovih pitanja.

Upite ili zahteve možete postaviti preko chat forme kompanije ZENDESK ili putem email-a [email protected].

Navedena e-mail adresa nije lična, već poslovna e-adresa BTS UNIFORME BIH. Znači, ista nije vezana za jednu konkretnu fizičku osobu nego podatke dostavljene ovim putem mogu obrađivati različite osobe, a sve u cilju brzog i efikasnog rešavanja korisnikovog pitanja.

Ako imate profil na nekoj od društvenih mreža Facebook, Instragram, Google, možete postavljati upite ili zahteve preko tih profila. BTS UNIFORME BIH bi u tom slučaju prikupila Vaše korisničko ime na tim društvenim mrežama i IP adresu, ali BTS UNIFORME BIH nema pristup Vašim profilima i lozinkama na tim društvenim mrežama, niti s pružaocima tih društvenih mreža delimo Vaše lične podatke pohranjene kod nas.

Slanjem e-poruke posredstvom web chat obrasca ili na e-mail adrese navedene na tom web mestu korisnik se slaže sa opštim uslovima korišćenja naše online prodavnice.

Takođe, ako nam ne date nužne podatke prilikom postavljanja upita ili zahteva koji su nužni kako bi BTS UNIFORME BIH odgovorila na Vaš upit ili zahtev, BTS UNIFORME BIH možda neće moći postupiti na način kako ste zatražili, to jest odgovoriti na Vaš upit ili zahtev.

  1. PLAĆANJE U ONLINE PRODAVNICI

Podaci Vaših kreditnih i debitnih kartica, koje unosite pri plaćanju u našoj online prodavnici, ne zaprimaju se i ne obrađuju u našim sistemima. Obrada se odvija u sistemima i tehničkoj i zakonskoj odgovornosti naših partnera za online naplatu, a mi dobijamo podatke o statusu transakcije.

BTS UNIFORME BIH nikada ne dolazi u kontakt sa cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti.

Ni jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povraćaj sredstava se vrši isključivo preko panela Bance Intesa ukoliko je plaćanje izvršeno putem Vaše platne kartice.

Drugi način plaćanja je gotovinom u momentu isporuke.

U slučaju povraćaja, novac će biti uplaćen na tekući račun kupca.

  1. NEWSLETTER I UPOTREBA PODATAKA ZA MARKETING

Možete se prijaviti na naš newsletter putem kojeg Vas, do opoziva, obavještavamo o: novostima u ponudi u našoj online prodavnici i maloprodajnim objektima, tekućim marketing aktivnostima, popustima za vernost-program lojalnosti, nagradnim igrama, posebnim događajima koje BTS UNIFORME BIH organizuje, kao i o svim drugim aktuelnim događanjima vezanim za BTS UNIFORME BIH.

Kako biste se prijavili za naš newsletter dovoljno je samo dati adresu e-pošte na koju želite primati newsletter. U svakom trenutku možete se odjaviti sa newslettera u skladu sa uputstvima koje ćete dobiti e-poštom nakon prijave, kao i u svakom newsletteru.

Prijavom na newsletter izjavljujete da ste saglasni da vršimo procenu vaše aktivnosti na našem sajtu kako bismo prilagodili web sajt vašim zahtevima i interesovanjima, odnosno da biste dobijali personalizovanu kompilaciju vesti, ponuda i drugih informacija. Vaši podaci se čuvaju i koriste za istraživanje tržišta i u promotivne svrhe. Ukoliko je potrebno, kontaktiraćemo vas isključivo putem e-maila. Vaše podatke ćemo koristiti i za analizu i poboljšanje efikasnosti naših sajtova.

Za upravljanje prijavama i isporukama newslettera koristimo MAILCHIMP platformu. Takođe, možete se prijaviti na primanje novosti i pogodnosti preko SMS ili Viber poruka u kojem slučaju ste obvezni dati samo Vaš broj telefona.

Ako prilikom prijave na newsletter odaberete opciju da želite primati poruke koje su više prilagođene Vašim interesima te nam u tu svrhu date podatak o Vašem polu i uzrastu, BTS UNIFORME BIH će navedene podatke obrađivati kako bi se filtrirao sadržaj koji je prilagođen Vašim interesima, to jest kako bi Vam ponudili svoje proizvode za koje je utvrđeno da ih preferiraju slični korisnici, to jest korisnici istog pola i istog uzrasta kao što ste Vi, a sve kako bismo Vam olakšali pretraživanje naše ponude. BTS UNIFORME BIH će obrađivati Vaše podatke za ovakve ponude samo ako ste za to dali svoj pristanak.

 1. PODACI PRIKUPLJENI KROZ VAŠU INTERAKCIJU SA BTS UNIFORMAMA

Različite tehnologije mogu se koristiti na našoj web stranici kako bismo je poboljšali, učinili je jednostavnijom, user-friendly, efikasnijom i sigurnom. Takve tehnologije mogu dovesti do automatskog prikupljanja ličnih podataka od strane nas ili trećih strana u naše ime. Primeri takvih tehnologija uključuju kolačiće, flash kolačiće i web-analizu.

Svi podaci koje prikupimo kroz ,,online” prodaju, uključujući i podatke o proizvodima koje naši kupci traže i kupuju, odnosno stranicama koje posećuju, biće pažljivo analizirani i obrađeni, a isti će biti iskorišćeni za poboljšanje naše ponude kao i izgleda naše stranice, sve u cilju omogućavanja jednostavnije, sigurnije, brže i udobnije kupovine.

  1. CLICK-STREAM PODACI

Kada posjetite našu web stranicu, podaci se šalju sa Vašeg pretraživača na naš server. Ti podaci omogućuju nam da optimizujemo naše usluge i poboljšamo Vaše iskustvo na našim web stranicama i aplikacijama. Podatke automatski prikupljamo i pohranjujemo mi ili treće strane u našu korist .

Možemo prikupljati informacije o Vašem računaru za svrhe sistemske administracije, kao i za prijavljivanje zbirnih informacija za potrebe unutrašnjih marketing analiza. Ovo su podaci o postupcima i uzorcima pregledanja naših korisnika i mogu uključivati sljedeće:

 • IP adresu posetioca
 • Datum i vreme posete
 • URL preporuke (web mjesto sa koje je posjetilac poslat)
 • Posećene stranice i “putovanje” korisnika na našoj web stranici
 • Informacije o korišćenom pregledaču (tip, verzija, operativni sistem i sl.).
  1. KOLAČIĆI (COOKIES)

Kolačić je tekstualna datoteka koju veb server postavlja na vaš hard disk. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili isporuku zlonamernog softvera na Vaš računar.

Kolačiće upotrebljavamo kako bi ova web stranica radila pravilno te kako bismo bili u stanju da vršimo unapređenja stranice sa svrhom poboljšavanja Vašeg korisničkog iskustva, kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, kako bismo Vam omogućili pružanje specifičnih tehničkih karakteristika i tako Vam omogućili da imate pozitivno korisničko iskustvo.

Pročitajte našu Politiku kolačića kako biste saznali više o našoj upotrebi kolačića.

  1. RE-TARGETING TEHNOLOGIJE

Naša web stranica koristi re-targeting tehnologije. To nam omogućava direktno i lično oglašavanje posetiocima koji su već pokazali interesovanje za naše proizvode.

Re-targeting tehnologije analiziraju Vaše kolačiće i prikazuju oglase na osnovu Vašeg prethodnog ponašanja pri surfovanju. Za više informacija o kolačićima pogledajte našu politiku kolačića.

 1. PRAVA IMAOCA PODATAKA O LIČNOSTI

Ako nam date lične podatke na našoj web stranici, to se čini na potpuno dobrovoljnoj osnovi. Ako odlučite da ne dajete tražene informacije, različite pogodnosti za kupce vam možda neće biti dostupne. U određenim slučajevima samo oni koji su nam pružili potrebne lične podatke moći će da naručuju proizvode, koriste određene usluge i na drugi način iskoriste aktivnosti i ponude dostupne na našoj web stranici.

Pružamo mnogo opcija, u zavisnosti od tačnih okolnosti, kako bismo vam pomogli da zadržite kontrolu nad svojim podacima, odnosno kako bi Vam osigurali ostvarivanje Vaših prava.

Sva Vaša prava možete ostvariti slanjem upita ili zahteva na infо@bts-unfiorme.ba ili na adresu Semberska bb, Brčko. Vaše upite ili zahteve ćemo obraditi bez odlaganja i u skladu sa zakonskim obavezama te ćemo Vas informisati o merama koje smo preduzeli.

Kao imalac podataka o ličnosti imate sledeća prava:

  1. PRAVO NA INFORMISANJE. Sve informacije u vezi obrade Vaših podataka o ličnosti možete zatražiti na gore naznačenu adresu ili putem maila. Radi Vaše zaštite kao imaoca podatka o ličnosti potrebno je da se kao podnosilac upita odn. zahteva identifikujete na odgovarajući način.
  1. PRAVO PRISTUPA. Imate pravo da dobijete potvrdu da li se Vaši lični podaci obrađuju ili ne. Po osnovu ovog prava, možete dobiti informaciju o tome koji se Vaši podaci obrađuju, svrhu obrade kao i pravni osnov za obradu, informacije o obrađivačima ličnih podatka, koliko dugo će se podaci čuvati i dr.
  1. PRAVO NA ISPRAVKU I DOPUNU. Imate pravo da tražite ispravku netačnih ličnih podataka i pravo da dodate lične podatke koji će popuniti bilo kakve nepotpune lične podatke.
  1. PRAVO NA BRISANJE. U određenim slučajevima imate pravo da zatražite brisanje Vaših ličnih podataka (npr. U slučaju da podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su obrađivani, opozvali ste pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila). Ako iz bilo kojeg razloga ne možemo udovoljiti Vašem zahtevu, obavestićemo Vas o istom.
  1. PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE. U posebnim okolnostima, imate pravo ograničiti obradu Vaših ličnih podataka.
  1. PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA. Imate pravo primati svoje lične podatke (koji se tiču samo Vas) u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu, a Vi imate pravo da ih prenesete drugom subjektu. Ovo pravo možete ostvariti samo ako se obrada zasniva na pristanku ili na osnovu ugovora i kada se vrši automatizovano.
  1. PRAVO NA PRIGOVOR. Imate pravo da se žalite na određene vrste obrade i prikupljanja podataka, kada se obrada zasniva na legitimnim interesima MONE, npr. za marketinške svrhe.
  1. PRAVO NA POVLAČENJE PRISTANKA. U svakom trenutku imate pravo povući Vaš pristanak na obradu podataka o ličnosti. Povlačenje saglasnosti, neće uticati na zakonitost obrade za period pre povlačenja pristanka.
  1. PRAVO NA ŽALBU NADZORNOM ORGANU. Ako smatrate da obrada vaših ličnih podataka krši Opštu uredbu o zaštiti podataka (GDPR), imate pravo da se žalite nadležnom nadzornom organu.

Za područje Republike Srbije nadzorno telo je Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti sa sedištem u ul. Bulevar kralja Aleksandra br. 15, 11000 .

 1. KAKO MOŽETE OSTVARITI SVOJA PRAVA, KONTAKT ZA POTREBE IZRICANJA PRIGOVORA, REŠAVANJA PRITUŽBI

Kako biste poslali Vašu pritužbu ili prigovor te ukoliko želite rešiti neki nesporazum, nejasnoću ili nedoumicu u vezi Vaših ličnih podataka koje obrađuje BTS UNIFORME BIH molimo Vas da to učinite koristeći naše sledeće kontakte:

BTS UNIFORME BIH (Wings Media doo)
Semberska bb, Brčko
BiH
e-mail: infо@bts-unfiorme.ba

Da bismo vas zaštitili kao vlasnika ličnih podataka, biće potrebno da se na odgovarajući način identifikujete kao podnosilac prijave, koji će za BTS UNIFORME BIH biti dovoljno jemstvo da lične podatke daje njihovom vlasniku.

 1. OBRAĐIVAČI LIČNIH PODATAKA

BTS UNIFORME BIH koristi obrađivače za prikupljanje i obradu Vaših ličnih podataka. Svi obrađivači podataka koje angažuje BTS UNIFORME BIH obrađuju samo Vaše lične podatke u skladu sa uputstvima BTS UNIFORME BIH kompanije i zakonski su dužni pridržavati se strogih sigurnosnih postupaka prilikom rukovanja ličnim podacima.

U zakonski dozvoljenim okvirima i u zavisnosti od svrhe obrade, Vaše podatke možemo podeliti sa sledećim kategorijama obrađivača podataka:

-Dostavne službe, špediteri, poštanske službe

-Pružaoci softverskih usluga u “cloudu”;

-Pružaoci usluga naplate i banke

-Zaposleni u BTS Uniforme BiH

-Agencije za oglašavanje, marketinške i PR agencije

– Organi za otkrivanje i sprečavanje prevara

Prilikom obrade Vaših ličnih podataka BTS UNIFORME BIH može Vaše lične podatke svojim poslovnim partnerima iznositi u inostranstvo.

Prenos podataka preko interneta je prirodno nesiguran, te BTS UNIFORME BIH ne može da garantuje sigurnost podataka poslatih preko Interneta.

 1. VREMENSKI ROK U KOM SE VAŠI LIČNI PODACI ČUVAJU

Podaci koje dostavite se čuvaju onoliko koliko je potrebno da bi se ispunila određena svrha zbog koje ste nam dostavili podatke, ili da bi se ispoštovale zakonske odredbe.

Svi prikupljeni podaci u vezi registrovanog korisničkog profila čuvaju se do trenutka njegove deaktivacije. Nakon što deaktivirate svoju registraciju (odjavite svoj profil na web stranici, odjavite se sa newslettera i sl.), BTS UNIFORME BIH će u narednih šest meseci nakon deregistracije čuvati Vaše lične podatke kako bi se u tom razdoblju rešile eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja.

Svi prikupljeni podaci u vezi kupoprodaje robe u online prodavnici, obrađuju se do trenutka dok se ne ostvari svrha obrade tj do trenutka uspešno izvršene kupovine, računajući tu i vreme podnošenja eventualnih prigovora, reklamacija, povraćaja ili zahteva koje se odnose na kupovinu proizvoda.

Prikupljeni podaci u vezi podnošenja upita ili zahteva čuvaju se za ono vreme koje je potrebno da bi se udovoljilo Vašem zahtevu ili upitu.

Ako ste nam dali svoju izričitu saglasnost za upotrebu ličnih podataka u promotivne svrhe, mi ćemo koristiti vaše podatke za takvu namenu, sve dok ne opozovete svoju saglasnost. Možete opozvati saglasnost koju ste dali u svakom trenutku tako da opoziv proizvodi dejstvo u budućnosti.

Ako to zahtevaju primenjivi propisi, BTS UNIFORME BIH Vaše podatke može čuvati i duže, u skladu sa propisanim rokom čuvanja podataka.

Po isteku perioda čuvanja, lične podatke brišemo trajno ili ih činimo anonimnim, tako da se više ne mogu povezati sa određenim pojedincem.

 1. MALOLjETNICI

Maloletnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti BTS UNIFORME BIH web stranicu. Wings Media d.o.o. ne prikuplja ili zadržava informacije od bilo koga ko je mlađi od 16 godina te stoga nijedan dio ovih Internet stranica nije dizajniran na način da privuče bilo koga ko je mlađi od 16 godina. Ako roditelji, rođak ili zakonski zastupnik takve osobe otkrije da je njegovo dijte poslalo lične podatke bez njegove saglasnosti, obratite se na našu adresu ili putem email-a.

 1. IZMjENE I DOPUNE POLITIKE PRIVATNOSTI

Ova izjava o zaštiti podataka može se povremeno menjati kako bi se uskladila s stvarnim stanjem i zakonskim propisima.

Sve promene koje možemo načiniti u politici privatnosti u budućnosti biće objavljeni na ovoj stranici.

Savjetujemo da povremeno provjeravate Politiku privatnosti kako biste bili u toku ukoliko dođe do izmjena.